Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Herontwikkeling Royal Jongbloed Heerenveen

Royal Jongbloed, gevestigd aan de Marktweg in Heerenveen, wil haar huidige locatie met kantoren en drukkerij vervangen door een kleiner onderkomen aan de westzijde van hun perceel. Dit houdt concreet in dat de huidige opstallen, na realisatie van het nieuwe bedrijfspand, zullen worden gesloopt. Na de sloop komt een groot deel van de huidige locatie beschikbaar voor een andersoortige invulling. Kroeze & Partners heeft, samen met architectenbureau TWA uit Burdaard, op de vrijgekomen locatie een plan ontwikkelt met 41 grondgebonden woningen in diverse typologieën.

Het is de bedoeling dat alle woningen komen te liggen in een nieuw aan te leggen park. Bij de ontwikkeling van het plan ligt de nadruk op levensloopbestendige woningen.

Inmiddels is een anterieure overeenkomst gesloten met de gemeente Heerenveen. 8 juli a.s. zullen wij onze plannen presenteren aan de directe omgeving.