Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

MVO

MVOMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam bouwen zijn voor Kroeze & Partners belangrijke kernwaarden. Duurzaam bouwen houdt voor ons in dat wij rekening willen houden met het effect van onze bouwplannen op milieu en leefbaarheid. Duurzaam bouwen is voor ons meer dan energiezuinig bouwen. Ombouwbaarheid, alternatieve aanwending en hergebruik zijn minstens zo belangrijk. Veel van de tijd en energie die wij stoppen in de ontwikkeling van bouwplannen is gericht op het minimaliseren van negatieve effecten op het milieu en de leefomgeving. Deze verplichting leggen wij niet alleen onszelf op maar vragen wij ook van onze partners.

Wij zijn er van overtuigd dat alleen een bundeling van krachten kan leiden tot een optimaal duurzaam eindproduct.