Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

IJlst wordt geïnformeerd over bouwplannen Nij Ylostins

IJlst wordt geïnformeerd over bouwplannen Nij Ylostins.

Stap voor stap werken we aan de realisatie van nieuwbouwplannen op het terrein van Nij Ylostins in IJlst. Op dit terrein wil Elkien 30 nieuwe sociale huurwoningen voor senioren realiseren. Deze woningen worden gebouwd in een hofjesstructuur die veiligheid en rust biedt. We noemen dit: ’t Hôf fan Ylostins. Een manier van wonen voor ouderen, die helemaal van nu is.

Start procedure bestemmingsplan
Inmiddels is het stedenbouwkundig plan goedgekeurd. Dit betekent dat de gemeente Sùdwest-Fryslân binnenkort start met de procedure voor het bestemmingsplan. Voor de inwoners van IJLst werd daarom een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze werd zeer goed bezocht. Patyna ontwikkelt op hetzelfde terrein een gebouw met 32 studio’s voor mensen met een zware zorgvraag. Kroeze & Partners is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de zorgwoningen.

Veel belangstelling van inwoners
Ouderen uit IJlst zien een plekje in de nieuwbouw wel zitten. De vragen liepen dan ook uiteen van: ‘Hoe kan ik me inschrijven?’ tot ‘Wanneer gaan jullie los?’ De planning is afhankelijk van het verdere verloop van de procedure.