Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Kroeze & Partners eindigt als tweede bij prijsvraag Mercuriustheater

herontwikkeling-mercuriustheater-assen-druk-02-1-1_page_16_kleinherontwikkeling-mercuriustheater-assen-druk-02-klein

Woningbouw op een markante locatie op loopafstand van het centrum

Het ontwikkelteam, met haar roots in deze regio, is na een aantal brainstorm sessies, doorrekeningen en een nauwkeurige marktanalyse gekomen tot een ruimtelijke invulling. Een invulling dat goed past in de omgeving en dat goed aansluit bij de nieuw ingerichte openbare ruimte in het kader van het project “De Blauwe As”. Het behelst een ambitieus programma met een moderne maar warme uitstraling, dat bestaat uit een woongebouw voor een zorginstelling en 20 grondgebonden woningen. Ook op architectonisch vlak en op het gebied van duurzaamheid wordt een hoog ambitie niveau nagestreefd. Het woongebouw is gesitueerd op de hoek Prins Bernardstraat – Het Kanaal en voorziet in 43 appartementen en een restaurant voor bewoners. Het woningbouw programma bestaat uit 6 starterswoningen aan de Venestraat, 6 gezinswoningen aan de Dr. Schaepmanstraat en 8 kadevilla’s aan Het Kanaal. Deze invulling komt tegemoet aan de kaders en randvoorwaarden die zijn meegegeven vanuit de gemeente. Tevens is nadrukkelijk rekening gehouden met de toekomstvisie voor de Oude Molenbuurt, die aanstuurt op een goed woonmilieu voor een grote variatie aan bewoners met verschillende leefstijlen. Een aantrekkelijk woonmilieu dat midden- en hoge inkomensgroepen zal aantrekken die de stedelijke kwaliteit en eigen identiteit van de buurt waarderen.