Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde – Dertien Aprilstraat ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 20 december 2018 het ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde – Dertien Aprilstraat ter inzage ligt.

De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de vestiging van een supermarkt en aanvullende commerciële functies waarmee het centrumgebied wordt versterkt en de functie van Oosterwolde als regionaal centrum. Op de drie bovenverdiepingen worden 55 appartementen voorzien waarvan 44 zorgappartementen waarmee wordt gefaciliteerd in de centralisatiebehoefte ten aanzien van de nu nog verspreid in Oosterwolde aanwezige zorgwoningen. De overige 11 appartementen zijn voor de particuliere woningmarkt bedoeld.