Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Plan voor woningen op voormalig Miniatuurpark te Appelscha

herontwikkeling Miniatuurpark Appelscha        en omgevingAPPELSCHA – Ooststellingwerf voelt wel voor een plan van De Eendracht Projectontwikkeling voor een nieuw woonwijkje op het voormalige Miniatuurpark in Appelscha.

De ontwikkelaar wil daar met steun van een zorginstelling 64 huurwoningen laten bouwen. De helft daarvan zou moeten bestaan uit ouderenwoningen. Daarnaast zijn er 18 startershuizen en 14 gezinswoningen ingetekend.

voorstel indeling van de nieuwe wijk – Sipma Architecten

Het terrein aan de Boerestreek, iets ten westen van de voetbalvelden van Stânfries, is sinds 2007 in handen van De Eendracht. Miniatuurpark ‘De Tuin van Appelscha’, dat te kampen had met teruglopende bezoekersaantallen, verdween toen.

Een jaar of vijf gaapt er nu een gat op het prominente plek in het dorp. Wat burgemeester en wethouders betreft zou invulling van deze “rotte kies” een verbetering van de leefbaarheid betekenen. De Boerestreek onderging de afgelopen jaren al een forse gedaanteverwisseling om de recreatieboulevard aantrekkelijker te maken voor toeristen.

Wel benadrukt het college dat het plan nog te veel onzekerheden kent om een definitieve uitspraak te doen over hoe het beoogde wijkje er uit moet komen te zien, bijvoorbeeld op het gebied van ontsluiting op het bestaande wegennet.

Om het plan exploitabel te maken, is een subsidie uit een pot voor stedelijke vernieuwing nodig. De gemeente zou die dan bij de provincie moeten aanvragen. Ooststellingwerf moet hierover nog een voorstel doen.

bron: leeuwarder courant