Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Plannen Media- en Innovatiecampus Leeuwarden gepresenteerd

De plannen voor een Media- en Innovatiecampus zijn op 8 en 9 december gepresenteerd aan de omgeving en Leeuwarder gemeenteraad. Een prachtig plan waarbij bedrijven rondom media, communicatie en innovatie samenkomen met opleidingen van bijvoorbeeld NHL Stenden en het Friesland College. Dit alles om kennisoverdracht en werkgelegenheid te stimuleren. Een heel ambitieus plan op een hele interessante plek in de stad. Bekijk hier het artikel in de Leeuwarder Courant.