Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Plannen voor zonnepark in Bakkeveen

Artikel Leeuwarder Courant 1-12-2016:

locatie-zonnepark-bakkeveenProjectontwikkelaar Kroeze & Partners en de broers Nico en Jannes van der Veer hebben plannen voor een grootschalig zonne-energiepark bij Bakkeveen.

Het project omvat de plaatsing van ongeveer 14.000 zonnepanelen op 5 hectare grond tussen de Tsjerkewâl en de Nije en Alde Drintse Wei. Het zonne-energiepark krijgt een piekvermogen van 5 megawatt en zou goed moeten zijn voor voor zeker 70 procent van het totale stroomverbruik in Bakkeveen.

De kosten van het project liggen rond de 5 miljoen euro. Een deel van die investering zou mogelijk uit Bakkeveen zelf kunnen komen. De gebroeders Van der Veer en Kroeze hopen op participatie uit het dorp. ,,We hebben het over een behoorlijk bedrag”, zegt Kroeze. ,,De financiering zouden we open kunnen stellen. Bijvoorbeeld door het opzetten van een coöperatie of crowdfundingsactie.”

De gemeente Opsterland is al een tijdje op de hoogte. Afgesproken is dat de broers Van der Veer en Kroeze & Partners eerst reacties peilen en onderzoeken of het plan door de inwoners van Bakkeveen wordt omarmd. Naar aanleiding van de uitkomsten zal de gemeente verder met de initiatiefnemers in gesprek gaan om een eventueel vervolg aan het project te geven.