Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Raad akkoord met verdere uitwerking herontwikkeling Tichelaar locatie in Makkum

In de afgelopen maanden is intensief overlegd met vertegenwoordigers vanuit Makkum, de gemeente Sudwest Fryslân, Elkien en Patyna om te komen tot een gedragen plan voor de herontwikkeling van de Tichelaar locatie aan de Turfmarkt te Makkum. Dit plan is recent voorgelegd aan de Raad van de gemeente Sudwest Fryslân en met veel enthousiasme ontvangen. De komende periode zal in het teken staan van het opstarten van de benodigde procedures en het aanvragen van een omgevingsvergunning.