Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Uniek project van start in Leeuwarden

In opdracht van stichting FB Oranjewoud onderzoekt Kroeze & Partners de mogelijkheden om het NDC-terrein en -gebouw in Leeuwarden te veranderen in een mediacentrum met nieuwe kantoorgebouwen, innovatieve bedrijven, parkeergarages en mogelijk appartemententorens. Het terrein moet een nieuwe invulling krijgen waarbij het belangrijk is om verbinding te leggen met de binnenstad en Wetsus.

FB Oranjewoud, dat voortkomt uit de Stichting Friesland Bank, heeft als doelstelling het verbeteren van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord-Nederland. Door het ontwikkelen van deze locatie wil stichting FB Oranjewoud een bijdrage leveren aan het economisch en cultureel klimaat in Leeuwarden. De ambitieuze plannen, waarbij de NDC – uitgever van onder meer de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad – centraal staat, kunnen gefaseerd en zelfs deels worden uitgevoerd.