Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Volgende fase Ielânen Sneek

Het gebied van woonzorg- en behandelcentrum De Ielânen in Sneek wordt een groene en waterrijke plek waar onder andere zorg, wonen en dagbesteding samenkomen. Gemeente Súdwest-Fryslân en Patyna onderzochten de haalbaarheid van de plannen voor de nieuwe invulling van het gebied. Goed nieuws voor de bewoners van De Ielânen en de bezoekers van de kinderboerderij: deze blijft bestaan.

Woonzorg- en behandelcentrum De Ielânen in Sneek is na ruim 45 jaar aan vernieuwing toe. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen. Wethouder Bauke Dam is heel blij met deze stap: “We kijken bij nieuwbouw of herinrichting altijd naar de invulling van het totale gebied. De Ielânen staat bekend om de prachtige ligging in een park. We vinden het belangrijk dat dat zo blijft. Het voortbestaan van de kinderboerderij is een groot pluspunt. Veel mensen komen hier graag en het heeft ook een maatschappelijke functie. Alliade gaat de kinderboerdij opknappen. We zijn heel tevreden met dit resultaat en de samenwerking met zorgpartijen.”

Uitgangspunten
Het plan is om op de plek van De Ielânen circa 140 nieuwe zorgwoningen te realiseren. Daarnaast staan in het plan 145 woningen voor verschillende doelgroepen. De gemeente heeft samen met Patyna uitgangspunten opgesteld voor het gebied.

De gebouwen worden maximaal vier verdiepingen hoog zodat het goed past in de groene omgeving. Van het gebied wordt 75% ingevuld met groen en water. Ook is er aandacht voor routes voor fietsers en voetgangers om het parkachtige karakter te versterken. In de uitgangspunten staat ook dat de groene oevers toegankelijk en openbaar blijven.

De gemeenteraad neemt op 8 februari 2024 een besluit over de plannen. Als de raad akkoord is wordt de planologische procedure opgestart. “De zorgvraag neemt de komende jaren toe. We willen graag dat voor alle mensen die dat nodig hebben een plekje is in onze gemeente. Daarnaast is er een grote woningvraag én vinden we de inpassing in de omgeving belangrijk. Als de plannen doorgaan, blijven de huidige gebouwen van de Ielânen tijdens de bouw zo veel mogelijk staan. Zo kunnen de bewoners in hun vertrouwde omgeving blijven”, licht wethouder Dam toe.