Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu
Terug naar het overzicht

Campus Victoria

Terschelling

Gemeente Terschelling, stichting FB Oranjewoud en NHL Stenden Hogeschool slaan de handen ineen voor een hoogwaardige onderwijs- en onderzoeksfaciliteit op Terschelling.

Het doel is een brede kenniscampus waar NHL Stenden en andere kennisinstellingen samen met het bedrijfsleven werken aan innovatieve projecten op het gebied van circulariteit, waddengastronomie, duurzaam toerisme en klimaatadaptatie.

Het samenwerkingsverband streeft naar een iconisch ontwerp met de inzet van materialen van het eiland op de unieke locatie aan Baai Dellewal. De intentie bestaat om de lokaal bekende percelen en gebouwen ‘hotel Victoria’, ‘het Gebouw op Palen’, ‘de commandantswoning’ en ‘de woning kaars’ te ontwikkelen tot ‘Campus Victoria’. Stichting FB Oranjewoud neemt het gebouw in eigendom, NHL Stenden is initiatiefnemer van het project en de beoogde huurder. Samen met de gemeente Terschelling hebben partijen afgesproken zich optimaal in te spannen voor een succesvolle ontwikkeling. Het intentieonderzoek dient voor het einde van 2023 te zijn afgerond. Kroeze & Partners is door FB Oranjewoud gevraagd om, samen met NHL Stenden, dit plan te ontwikkelen.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Stichting FB Oranjewoud
Ontwikkeling
Kroeze & Partners Vastgoed B.V.
Architect
N.n.b.
Bouwkundig aannemer
N.n.b.
Locatie
Terschelling

Kroeze & Partners uw vastgoed consulent bij de ontwikkeling en/of begeleiding van uw bouwproject(en)

Contact