Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu
Terug naar het overzicht

Ielanen

Sneek

Er zijn nieuwe ontwikkelingen over de nieuwbouw van locatie de Ielânen. De selectieprocedure voor de architect is afgerond. IAA architecten uit Enschede heeft de opdracht gekregen de nieuwbouw te ontwerpen. In deze fase van het proces gaat het er voornamelijk om welke omvang de nieuwe gebouwen krijgen en welke plek die krijgen op de kavel. Kroeze & Partners begeleidt dit proces namens Patyna.

De huidige kavel kent een oppervlak van ruim 12 hectare. Voor de realisatie van de nieuwbouw heeft Patyna ongeveer een derde van het bestaande oppervlak nodig. Uitgangspunt bij de bouw is om de huidige Ielânen ongemoeid te laten en in gebruik te houden totdat de nieuwbouw klaar is.

Zoals het er nu naar uitziet wordt de nieuwbouw gerealiseerd op de zuidkant van het terrein. Grenzend aan het gebied waarop het Servicebureau van Patyna staat, zullen twee nieuwe gebouwen gerealiseerd worden. De ruimte op de kavel die na realisatie, ingebruikname van de nieuwbouw en sloop van de bestaande Ielânen beschikbaar komt, wordt bestemd voor woningbouw.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Patyna
Ontwikkeling
Kroeze & Partners Vastgoed B.V.
Architect
IAA Architecten
Bouwkundig aannemer
N.n.b.
Locatie
Sneek

Kroeze & Partners uw vastgoed consulent bij de ontwikkeling en/of begeleiding van uw bouwproject(en)

Contact