Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu
Terug naar het overzicht

Westeres

Beilen

42 zorgappartementen, 16 verpleeghuisplaatsen, 30 sociale huurappartementen en een zorgplint

Inmiddels hebben de samenwerkende partijen van de woonservicezone Jade in Beilen concrete plannen gemaakt voor de nieuwbouw van De Wester Es en het Eshuus. De plannen betreffen de eerste fase van Wonen op Jade en omvatten drie nieuwe gebouwen: nieuwbouw van Woonzorgcentrum de Wester Es en het Eshuus voor Zorggroep Drenthe, vervangende nieuwbouw van het Karspelshuis voor Welzijnswerk Midden-Drenthe en 30 huurappartementen die door Zorggroep Drenthe van Woonservice zullen worden gehuurd.

De afgelopen periode hebben de deelnemede partijen van woonservicezone Jade hard gewerkt aan de voortgang van de plannen, met als resultaat een concreet ontwerp met drie gebouwen. Dit ontwerp laat een heel andere invulling van het gebied zien dan de eerdere ontwerpen van een aantal jaren geleden. De uitdaging voor het nieuwe ontwerp was het combineren van de nieuwbouwwensen van de verschillende partijen met architectuur die past binnen het gebied in combinatie met veel groen. Daarnaast is toegewerkt naar een ontwerp waarbij een “dorpsplein” is gecreëerd waardoor levendigheid, overdag en ’s avonds, in het gebied ontstaat. Door de zogenaamde plint van één woonlaag en de afgeronde hoeken ogen de gebouwen vriendelijk. De plannen zijn in goed overleg met de gemeente Midden-Drenthe tot stand gekomen.

Namens Zorggroep Drenthe is Kroeze & Partners betrokken bij de ontwikkeling en ondersteund zij Woningstichting Woonservice.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Stichting Zorggroep Drenthe / Woonservice
Ontwikkeling
Woonservice / Kroeze & Parntners Vastgoed B.V.
Architect
AAS Architecten
Bouwkundig aannemer
N.n.b.
Locatie
Beilen

Kroeze & Partners uw vastgoed consulent bij de ontwikkeling en/of begeleiding van uw bouwproject(en)

Contact