Heeft u vragen? Bel (0513) 64 60 64

Menu

Startbijeenkomst Tafel van Makkum

Op 9 juli organiseerden de gemeente Sûd West Fryslân, zorggroep Patyna, woningcorporatie Elkien en Kroeze & Partners (namens FB Oranjewoud) een informatiebijeenkomst voor inwoners van Makkum. Het belangrijkste thema tijdens die avond: wat voor plannen wil het dorp graag gerealiseerd zien in Makkum waarbij de focus ligt op de voormalige Tichelaarlocatie en het daaraan grenzende bezit van woningcorporatie Elkien. Tijdens deze goedbezochte bijeenkomst werd veel input gegeven vanuit het dorp. De initiatiefnemers zullen de suggesties verwerken en eind september het dorp opnieuw ontmoeten om een eerste tussenstand te bespreken.